Milieuschade tijdens het transport

sep. 01

Milieuschade tijdens het transport? 

Speciaal voor bedrijven die gevaarlijke en niet gevaarlijke goederen vervoeren, opslaan of overslaan in opdracht van anderen beschikt ADJ Milieutechniek over een 24-uurs interventie overeenkomst voor haar klanten. Deze overeenkomst verzekert u bij een (milieu)schade die ontstaat tijdens transport, opslag of overslaan, dat u snel en vakkundig geholpen wordt! 

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

  • Op welk transport of welk adres is de schade ontstaan?
  • Wat is de oorzaak van de schade?
  • Wat is er beschadigd?
  • Is er een schatting van de omvang van de schade bekend?
  • Bent u schriftelijk aansprakelijk gesteld door uw opdrachtgever, dan verzoeken wij u om de correspondentie in te sturen.
  • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.

Wenst u liever digitaal een melding te willen doen? Dat kan via www.meldingincident.nl

 

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.