Tijdelijke opslag

Tijdelijke of stationaire opslagsystemen

Bij reguliere processen als calamiteiten kunnen vloeibare afvalstoffen met een hoog risicoprofiel vrijkomen. Voorbeelden zijn verontreinigd bluswater met schuim of verontreinigd afvalwater met gevaarlijke stoffen bij een verkeersongeval. Een tankcontainer biedt dan uitkomst, ook bij vloeistoffen waarvan de samenstelling (nog) niet precies bekend is.

ADJ Milieutechniek levert, in geval van nood, de juiste opslagmogelijkheden en biedt een 24/7 transportoplossing en speciale stationaire calamiteiten vloeistofdichte containers of mobiele tankcontainers. Verontreinigd afvalwater kan hierdoor direct op locatie opgeslagen worden.

Toepassingen

  • Bufferopslag chemisch verontreinigde afvalstromen
  • Chemische reiniging – opslag en voorbereiding van reinigingsvloeistoffen
  • Vloeistofopslag op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Tijdelijke opslag van chemische producten en zuren
  • Tijdelijke opslag en het mengen van grote hoeveelheden boorgruis
  • Opvangen en opslaan van vloeibare afvalstoffen en slib, waaronder de scheiding van herbruikbare vloeistoffen
  • Opslag van spoel-water voor het reinigen en mengen van chemische stoffen in suspensie

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.