Interventie overeenkomst

Interventie overeenkomst

Bij milieuschades of ongevallen met gevaarlijke stoffen treedt ADJ Milieutechniek in veel gevallen op als intermediaire tussen diverse hulpverleningsorganisaties. Ervaring wijst uit dat wanneer het leed is geschiedt er tal van (onnodige) kosten door derden zijn gemaakt, waarbij achteraf blijkt dat het gewenste eindresultaat niet behaald is welke men voor ogen had. Een goede voorbereiding kan hierbij uitkomst bieden. Bedrijven en (regionale) overheden die geconfronteerd worden met een onverwachte gebeurtenis en goed voorbereid willen zijn, kunnen hiervoor terecht bij ADJ Milieutechniek. Middels een 24-uurs Interventie Overeenkomst voorziet ADJ Milieutechniek in een gewaarborgde en waterdichte afspraak ter ondersteuning van uiteenlopende milieu-incidenten en milieuactiviteiten, waaronder:

 • Een 24-uurs centrale meldkamer en 24-uurs stand-by hulpdienst (kostenloos);
 • Oplossingsgerichte deskundigheid en expertise bij (zeer) grootschalige (rampen) of kleinschalige incidenten;
 • Stand-by equipment, het juiste materiaal & materieel direct ter beschikking;
 • Marktconforme prijsafspraken;
 • Gecoördineerde be- en afhandeling van incidenten middels veiligheidstechnische procedures;
 • Verlenen van veiligheidsfunctionarissen
 • Overlegvoering tussen diverse kerndiensten/bevoegd gezag;
 • Het erkend be-  en verwerken evenals opslag van vrijgekomen (afval)stoffen middels zelfstandige afvalverwerking en inzamelingsinstallaties;
 • 24-uurs regelingen betreffende het afvoeren van (gevaarlijke)afvalstoffen;
 • Géén maandelijkse (of jaarlijkse) bindingsvergoedingen;
 • Verzorging van wettelijke WGA documentatie en milieutechnische rapportages.

Welke bedrijven/instanties maken reeds gebruik van het 24-uurs Interventie Overeenkomst?

 • Rijkswaterstaat
 • Regionale overheden zoals provincies en gemeenten
 • Waterschappen
 • Milieudiensten
 • Politie & brandweer 
 • Assuradeuren / schade-experts
 • Bevoegd gezag / milieuhandhavingsteams

Indien u meer specifieke informatie wenst of vragen heeft, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen of vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.