Advies en bemiddeling

Advies- en bemiddeling

Voor een gericht milieu- of logistiek advies is ADJ Milieutechniek naast zelfstandig verwerker van olie-water stromen ook intermediair voor afvoer en verwerking van uw bedrijfsafvalstoffen. Als centraal milieu informatiepunt adviseert en neemt ADJ Milieutechniek uw afvalzorg geheel uit handen.

Integraal afvalbeheer

De persoonlijke afvalstoffengerichte oplossingen garanderen dat (gevaarlijke) afvalstoffen op een correcte wijze tegen redelijke verwerkingstarieven worden afgevoerd door ADJ Milieutechniek interne logistieke afdelingen. Producten en (grond)stoffen die niet meer geschikt zijn voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn, worden onderzocht op mogelijkheden tot hergebruik. Uw afvalstromen zijn bij ADJ Milieutechniek in goede handen!

U kunt denken aan:

 • Olie-inzameling
 • Verontreinigd water
 • Verontreinigd slib
 • RKG slib
 • Klein Chemisch Afval (KCA): zoals accu´s, oliefilters, verfresten, oplosmiddelen, zuren en logen etc.
 • Huishoudelijk (rest-)afval
 • Bouw- en sloopafval, zoals puin, beton, metaal, hout, puin, plastic en overige stromen
 • Brandschade materialen
 • Asbest
 • Glas
 • Textiel
 • Verontreinigde grond/zand
 • Groente, fruit, tuin- en groenafval
 • Overig afval

Wij bieden u graag een oplossing op maat voor al uw afvalproblemen en zorgen voor een integraal projectplan waarin alle in te zetten middelen optimaal op elkaar worden afgestemd. Dit leidt tot een efficiënte dienstverlening als operationele voordelen, met in oogschouw het financiële kostenaspect.

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.