Parkmanagement

Parkmanagement is een ruim begrip. Het Ministerie van Economische Zaken beschrijft het als een instrument om de kwaliteit van bedrijventerreinen op peil te houden en tegelijk duurzame winst te boeken op het gebied van milieu, economie, ruimte en vervoer. Een kwalitatief en goed georganiseerd bedrijventerrein is een mooi visitekaartje van elke gemeente en van alle bedrijven die er gevestigd zijn. Bij de ontwikkeling van bestaande, nieuwe en te revitaliseren bedrijventerreinen wordt steeds vaker de nadruk gelegd op Parkmanagement.
ADJ Milieutechniek verzorgt een aantal onderdelen van parkmanagement, met name het totale terrein- en reststoffenmanagement op bedrijventerreinen. Onze specialiteit: het opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen middels afvalinzamelingsactiviteiten en reinigingsdiensten.

Toepassingen

 • Schoonmaak & specialistische reiniging
 • Illegale vuilstort
 • Vormen van vernieling
 • Het lekken van chemische stoffen en overige verontreinigingen
 • Terugkerende schoonmaak , zoals het reinigen van de gevels en ramen.
 • ADJ Milieutechniek schakelt voor u de benodigde (reinigings-)dienst in en bekijkt de mogelijkheden voor een collectief.

Full service

 1. Afval- en reststoffen inzameling: u kunt denken aan lediging en reiniging van uw olie-, water- en slibafscheider, inname van afgewerkte oliën, olie- en filterbussen, papier, karton etc.;
 2. aansluitend onderhoudsmanagement; uw bedrijfsterrein en aansluitende straten wordt machinaal schoongehouden middels veegmachines, zodat uw terrein er representatief uitziet. Bedrijfshallen kunnen tevens op specialistische wijze worden gereinigd;
 3. verzorgt en onderhoudt uw infrastructuur: uitvoeren van civiele werken zoals bestratingen, rioolonderhoud, rioolinspectie, rioolreiniging en verhelpen van verstoppingen;
 4. controle en registratie, u ontvangt wettelijk verplichte afvalstoffenregistratie;
 5. 24-uurs ondersteunende helpdesk en calamiteitenservice in geval van nood: u kunt denken aan advies bij calamiteiten, als het direct oplossen van brandstoflekkages of andere urgente milieuproblematiek.

SNEL CONTACT

ADJ Milieutechniek staat graag voor u klaar. Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze website of wilt u nadere informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze medewerkers staan u graag te woord!

Uw gegevens:

U heeft nog 200 Woorden over.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...