Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

ADJ Milieutechniek opereert landelijk op zowel civieltechnisch- als milieutechnisch gebied en voert jaarlijks honderden bodemonderzoeken uit. Een bodemonderzoek wordt veelal verlangd bij het aanvragen van een milieuvergunning, bouwvergunning, bestemmingswijziging, waardebepaling van de bodem bij transacties (koop/verkoop, huur/verhuur) of het verkrijgen van een verantwoorde schade- of risicobepaling. Ook bij calamiteiten in geval van bodembedreigende situaties biedt een bodemonderzoek uitkomst. In combinatie met een 24-uurs milieu-incidentbestrijding staan onze bodemdeskundigen dag en nacht direct paraat bij milieu-incidenten, op zowel onverdachte als verdachte locaties als van natuurgebieden tot bedrijfsterreinen.

Een bodemonderzoek brengt aan de hand van het systematisch nemen van grondmonsters in kaart waar de grond vervuild is. Een gecertificeerd laboratoriumonderzoek toont de aard en de concentratie van de aangetroffen bodemverontreiniging aan. Die bevindingen worden beschreven in een objectief, helder onderzoeksrapport. Deze rapportage omvat bovendien aanbevelingen voor haalbare, efficiënte oplossingen.

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om een eerste bodemonderzoek uit te voeren, zoals:

 • Vooronderzoek (historisch) conform NVN 5725
 • Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 (schoon grond verklaring)
 • Nulsituatie bodemonderzoek
 • BSB onderzoek
 • Tankonderzoek
 • Orienterend of nader bodemonderzoek
 • Saneringsonderzoek
 • Asbestonderzoek
 • Grondwater en afvalwateronderzoek
 • Milieuadvisering en -vergunningaanvragen
 • Subsidieaanvragen ten behoeve van bodemsanering

ADJ kan u snel een antwoord geven op de vraag welk onderzoek vereist is op de door u gekozen locatie. Door de flexibele en systematische aanpak van deze bodemonderzoeken kan op zeer korte termijn ingespeeld worden op de onderzoeksaanvragen.

ADJ Milieutechniek handelt conform de volgende certificeringen: 
- ´Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ conform de SIKB BRL 2000.

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.