Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering (AfvalBewerkingsInstallatie ABI)

ADJ Milieutechniek heeft zich ontwikkeld tot een specialist in het be- en verwerken van olie-, water- en slibstromen. ADJ Milieutechniek zuivert complex afvalwater uit industriële productieprocessen alsmede verontreinigde waterstromen bij calamiteiten en reinigingsactiviteiten. Middels geavanceerde verwerkingstechnieken en kennis in de afvalwereld heeft ADJ Milieutechniek een belangrijk marktaandeel verworven, in het bijzonder vanwege haar 24-uurs landelijke inzamelingsactiviteiten in combinatie met een 24-uurs milieu-incidentbestrijding.