Privacy Policy

Via de website www.milieuongevallen.nl van ADJ Milieutechniek worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. ADJ Milieutechniek respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij invullen van een offerteformulier of meldingformulier milieuincident om persoonsgegevens.
Daarnaast kunt u uw gegevens achterlaten bij het plaatsen van een reactie op www.milieuongevallen.nl.
Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief.
Wij verwerken van u onder andere de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IP-adres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • u gebruik laten maken van onze dienstverlening
 • het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website
 • het afhandelen van uw aanvraag milieuincident en het informeren over het verloop daarvan
 • het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van diensten
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website
 • het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten
 • het verbeteren van onze dienstverlening

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren met een maximum van 26 maanden of, in geval van de nieuwsbrief voor zolang  u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden
ADJ Milieutechniek verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@milieuongevallen.nl.

Profilering
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Hierbij komen we op basis van uw persoonsgegevens tot één of meerdere profielen. Deze profielen stellen wij op aan de hand van geautomatiseerde algoritmes en aan de hand van informatie uit contactmomenten met onze Klantenservice. Met deze profielen kunnen wij u betere en gerichtere commerciële aanbiedingen doen. Uiteraard heeft waarborging van uw privacy hierbij de hoogste prioriteit.

Cookies
ADJ Milieutechniek hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt ADJ Milieutechniek gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Bij gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij maken gebruik van de volgende applicaties:Google Analytics, Facebook Social Plugins, Google+ Platform, Twitter Button, Twitter Syndication.
Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw klik- en surfgedrag.

Wij hebben geen controle over wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies omgaan, bekijkt u de privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Over deze verklaring

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
ADJ Milieutechniek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met ADJ Milieutechniek via:

Vierlinghstraat 47
4251 LC Werkendam
T +31 (0)183 505964
info@milieuongevallen.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 07 september 2020