Blusschuim afzuigen

Om aan de norm te voldoen moet de werking van een blusschuimsysteem jaarlijks worden getest, dit wordt gedaan met een live test ook wel schuimmengtest genoemd. De test zorgt voor een groot verbruik van blusschuimconcentraat, echter is dit belastend voor het milieu om op het riool of bodem te laten afvloeien. Het schuim moet worden opgevangen, afgevoerd en op de juiste manier verwerkt.

Milieubescherming en kostenbesparing is een streven van ADJ Milieutechniek en biedt hier een passende oplossing voor om tijdens de inzet de juiste zuig- en reinigingsequipment beschikbaar te stellen.

Daarbij bieden wij ook verwerkingsoplossingen van schuimvormend middel in combinatie met spoelwaterstromen.

Heeft u een calamiteit met bluswater na brandschade? Bel dan onze meldkamer 085 273 1850 

Zoekwoorden: Blusschuimsysteem testen, afvoeren blusschuim concentraat, schuimvormend middel, afzuigen, afzuigen, afvoeren, brandschade, bluswater