Total waste management

ADJ Milieutechniek biedt klanten totaaloplossingen op het vlak van afvalverwerking en logistiek. Voor elke afvalstroom – gevaarlijk en niet gevaarlijk – zoekt ADJ Milieutechniek de beste oplossing op het gebied van techniek en kostprijs.

ADJ Milieutechniek beschikt over kennis en de juiste expertise op het gebied van handling en verwerking van gevaarlijke stoffen. Jarenlange ervaring in de (gevaarlijke) afvalstoffenbranche middels een 24/7 incidenten supportafhandeling en goede verstandhouding met diverse betrouwbare partners en verwerkingsinstanties heeft u als opdrachtgever een milieugerichte en kostenbewuste afval oplossing.

ADJ Milieutechniek voorziet in compleet maatwerk, zoals:

Voor total waste management bieden wij o.a. de volgende diensten aan:

Afvalwaterzuivering
ADJ Milieutechniek heeft zich ontwikkeld tot een specialist in het be- en verwerken van olie-, water- en slibstromen. ADJ Milieutechniek zuivert complex afvalwater uit industriële productieprocessen alsmede verontreinigde waterstromen bij calamiteiten en reinigingsactiviteiten.
Inzameling afvalstromen
Via ADJ Milieutechniek kunt u oliehoudend afval snel, eenvoudig en verantwoord afvoeren. Denk hierbij aan afvalstromen op het gebied van trafo-olie, emulgerende oliën en remvloeistof.
Olie en benzine afscheider lediging (OBAS)
Een riool heeft als doel afvalwater af te voeren naar het oppervlaktewater of naar een waterzuiveringsinstallatie. Wettelijk is bepaald dat het riool niet mag worden gebruikt om bedrijfsafval of (gevaarlijke) afvalstoffen te lozen. ADJ Milieutechniek levert, installeert en onderhoud olie-, water-, slib- en vetafscheiders voor het tegengaan van afvalstoffen in rioleringen.
Bluswater afvoeren bij brand
Bij grote industriële branden vormt verontreinigd bluswater een risico voor mens en milieu. Met alle gevolgen van dien. Brandweer, lokale overheid, verzekeraar of waterkwaliteitsbeheerders schakelen dan ook regelmatig de diensten in van ADJ Milieutechniek.
Advies en bemiddeling
Voor een gericht milieu- of logistiek advies is ADJ Milieutechniek naast zelfstandig verwerker van olie-water stromen ook intermediair voor afvoer en verwerking van uw bedrijfsafvalstoffen. Als centraal milieu informatiepunt adviseert en neemt ADJ Milieutechniek uw afvalzorg geheel uit handen.
Logistiek
Voor het vervoer van (gevaarlijke) vaste of vloeibare afvalstoffen staat een compleet wagenpark met gediplomeerde chauffeurs ter beschikking. ADJ Milieutechniek heeft zowel voertuigen met een multi-lift systeem als met een kiepsysteem, met of zonder kraan. De moderne ADR/VLG vacuümvoertuigen bevatten diverse pompcapaciteiten variërend van 900 tot 8000 m³ per uur om zowel vaste als vloeibare stoffen te verpompen. Tevens beschikt ADJ Milieutechniek over grotere tank- en bulkvoertuigen van 25 tot 34 m³ die direct inzetbaar zijn voor grootschalige projecten of milieu-incidenten.
Inzameling en verwerking (scheeps)afvalstoffen
Voor het vervoer van (gevaarlijke) vaste of vloeibare afvalstoffen staat een compleet wagenpark met gediplomeerde chauffeurs ter beschikking. ADJ Milieutechniek heeft zowel voertuigen met een multi-lift systeem als met een kiepsysteem, met of zonder kraan. De moderne ADR/VLG vacuümvoertuigen bevatten diverse pompcapaciteiten variërend van 900 tot 8000 m³ per uur om zowel vaste als vloeibare stoffen te verpompen. Tevens beschikt ADJ Milieutechniek over grotere tank- en bulkvoertuigen van 25 tot 34 m³ die direct inzetbaar zijn voor grootschalige projecten of milieu-incidenten.
Inzameling afgewerkte olie
ADJ Milieutechniek heeft ook de mogelijkheid tot inzamelen van afgewerkte olie of andere oliehoudende stromen. U kunt via ADJ Milieutechniek oliehoudende afvalstromen op een erkende manier (periodiek) laten afvoeren volgens de geldende wet- en regelgeving.
Parkmanagement
ADJ Milieutechniek verzorgt een aantal onderdelen van parkmanagement, met name het totale terrein- en reststoffenmanagement op bedrijventerreinen. Onze specialiteit: het opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen middels afvalinzamelingsactiviteiten en reinigingsdiensten.

SNEL CONTACT

ADJ Milieutechniek staat graag voor u klaar. Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze website of wilt u nadere informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze medewerkers staan u graag te woord!

Uw gegevens:

U heeft nog 200 Woorden over.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...