Milieu-incident bestrijding

Voor het bestrijden van milieu-incidenten biedt ADJ Milieutechniek een professionele 24-uurs milieu-incident bestrijding. Een professioneel team van deskundigen is gericht op het aanpakken van milieu-incidenten en calamiteiten met (gevaarlijke) afvalstoffen, waarbij snelheid, de juiste expertise, de juiste aanpak maar vooral ook het juiste materiaal van essentieel belang is. ADJ Milieutechniek is in staat om 24 uur per dag, 7 dagen per week haar klanten operationeel bij te staan als zich een milieu-incident voordoet. Het bewerkstelligen van korte response-tijden is absoluut een must.

Snelheid, maar veiligheid voorop

Noodzakelijkerwijs heeft ADJ Milieutechniek een grondige kennis opgedaan in het direct oplossen van (milieu)incidentenproblematiek en het op afroep ter beschikking stellen van de benodigde mensen en materialen. Dag en nacht staan herkenbare eerstelijns-voertuigen met opgeleide milieumedewerkers ter beschikking om snel ter plaatse te zijn, schadebeperkende maatregelen te treffen en het direct inventariseren van een milieu-incident.

Voor milieu-incident bestrijding bieden wij o.a. de volgende diensten aan:

Ademlucht
De bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen onder ademluchtbescherming conform de geldende voorschriften is een vak apart. ADJ Milieutechniek richt zich al meer dan 20 jaar op het effectief oplossen van milieu-incidenten met gevaarlijke stoffen waarbij (onafhankelijke) ademluchtvoorzieningen een pré zijn. Voor deze werkzaamheden staat een apart opgeleid Rampen Gevaarlijke Stoffen Team (RGST) dag en nacht klaar. Zij beschikken over de juiste ervaring, deskundigheid en gespecialiseerd salvage-equipment.
Bedrijfscalamiteiten
Bedrijven zijn vanuit de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren verplicht om gebeurtenissen die niet in het normale productieproces vallen aan de overheid te melden. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld gepland onderhoud, maar ook om kleine of grote incidenten. Belangrijk is dan te weten hoe te handelen, bij welke instantie / bevoegd gezag u moet zijn en welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden getroffen.
Gemeenten / provincies
ADJ Milieutechniek biedt gemeentelijke instanties en provincies 24-uurs ondersteuning bij milieu-incidenten. Naast haar reguliere reinigingsdiensten zoals riool- en gemeentereiniging heeft ADJ Milieutechniek tal van incidenten uitgevoerd, waarbij directe acties noodzakelijk zijn in geval van onvoorziene gebeurtenissen.
Gevaarlijke stoffen
Milieucalamiteiten, waarbij milieuschadelijke stoffen vrijkomen, vragen om een veilige, snelle en deskundige aanpak. Veiligheid voor mens en milieu staan bij ADJ Milieutechniek hoog in het vaandel. Of het nu gaat om het leveren van veiligheids- of beademingsmateriaal of milieukundige assistentie en advies, ADJ Milieutechniek beschikt over innovatief materieel met de hoogst geavanceerde technieken. Dat zorgt voor een adequate oplossing van ieder milieu-incident. Uitgebreide risico-analyses en checklisten dragen bij aan het verantwoord handelen met gevaarlijke stoffen om zo de potentiële risico’s te voorkomen en te beheersen.
Oliespoor verwijderen
Het overkomt ons allemaal wel eens, een olielekkage door een gebarsten hydrauliekslang, een lang oliespoor door carterolie lekkage, een omgevallen vat olie in garage of de auto heeft op de oprit olie gelekt, een frituurpan die wordt omgestoten in de kelder of het blik smeerolie dat omvalt terwijl je aan het klussen bent. Indien u zelf het oliespoor of olievlek niet kunt opruimen, doordat het oliespoor of olievlek te groot is geworden of zelf al in het riool terecht is gekomen, dan is het raadzaam dat u een professional in de hand neemt.
Maritieme oliebestrijding
Veiligheidsadviseur
Per 1 januari 2000 zijn ondernemingen die gevaarlijke stoffen laden/lossen of vervoeren over de weg, binnenwater of spoor, verplicht om per betreffende vervoersmodaliteit een gediplomeerd Veiligheidsadviseur aan te wijzen. Deze persoon moet de taken van Veiligheidsadviseur daadwerkelijk kunnen vervullen.
Gasmeetkundige primair
De laatste tijd komen regelmatig berichten over problemen met gegaste containers in de media. Personeel dat containers moet laden en lossen kan in aanraking komen met resten bestrijdingsmiddelen en dampen vanuit de lading gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn veel bedrijven niet op de hoogte dat gasdetectie verplicht is bij het betreden van besloten ruimtes.
Blusschuim afzuigen

SNEL CONTACT

ADJ Milieutechniek staat graag voor u klaar. Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze website of wilt u nadere informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze medewerkers staan u graag te woord!

Uw gegevens:

U heeft nog 200 Woorden over.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...