Ademlucht

ADEMLUCHT

De bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen onder ademluchtbescherming conform de geldende voorschriften is een vak apart. ADJ Milieutechniek richt zich al meer dan 20 jaar op het effectief oplossen van milieu-incidenten met gevaarlijke stoffen waarbij (onafhankelijke) ademluchtvoorzieningen een pré zijn. Voor deze werkzaamheden staat een apart opgeleid Rampen Gevaarlijke Stoffen Team (RGST) dag en nacht klaar. Zij beschikken over de juiste ervaring, deskundigheid en gespecialiseerd salvage-equipment.

Mobiele Safety-Units

Op afroep staan volledig ingerichte (mobiele) safety-units ter beschikking, uitgerust met high tech onafhankelijke ademlucht- en communicatieapparatuur en voor ieder situatie specifiek beschikbare chemisch-resistente chemicaliënpakken, overdruk- en gaspakken, luchtkappen, geavanceerde verpompingstechnieken en andere noodvoorzieningen, benodigd voor een efficiënt en vlot verloop van een milieu-incident.

Mobiele Commando Unit

Het op locatie bespreken en uitwerken van scenario´s, opstellen en uitwerken plan van aanpak of overleg met bevoegd gezag behoort ook tot de mogelijkheden. ADJ Milieutechniek heeft hiervoor een Mobiele Commando Unit ingericht zodat de aanpak van een incident gestructureerd kan verlopen. De daarbij benodigde decontaminatievoorziening, sanitaire en technische hulpmiddelen, zoals gevaarlijke stoffen documentatie cq. naslagwerken, (lucht-)meetvoorzieningen (explosie-, zuurstof- en PID-meters), camera´s, mobiel internet en overige communicatiemiddelen zijn voor handen.

Kennis en expertise in één hand

  • Vakbekwaamheid en expertise in eigen beheer (geen externe adviesbureaus);
  • 24-uurs inzetbaarheid van actueel zelfstandig equipment;
  • Actuele kennis van gevaarlijke stoffen en afvalstoffenwetgeving;
  • Beschikbaarheid van veiligheidsadviseurs, expertise op het gebied van belemmerde goederen, vaten, (tank)containers;
  • Specialistisch in salvage bergingswerkzaamheden;
  • Verrichten van metingen door gasmeetdeskundige;
  • Uitvoeren van inspectie van besloten ruimten, (tank)containerinspecties etc.;
  • Correcte afwikkeling via rapportage conform VCA** Ri&E;
  • Kostenefficientie d.m.v. uitvoering processen middels eigen equipment;
  • Goed opgeleide en getrainde werknemers met een NO-nonsens cultuur.

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.