BRL K904 tanksanering

Wat houdt de BRL K904 Tanksanering in?
BRL K904 heeft betrekking op het saneren van onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. BRL 904 is van toepassing voor tanks met een inhoud van 0,2 tot en met 250 m3, waarin zich vaste, steekvaste, pasteuze of vloeistoffen bevinden of hebben bevonden met een gevaarsidentificatienummer dat begint met 3, 4 of 8. 

BRL-K904 kent de volgende toepassingsgebieden:

  1. Opslagtanks t.b.v.  PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedfefineerd in PGS 28 en PGS 30, en
  2. Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zoals gedefineerd in PGS 31.

De volgende saneringsmethoden zijn mogelijk binnen de genoemde toepassingsgebieden:

  PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen
  (PGS 28 & PGS 30)
  Toepassingsgebied 1

  PGS 31 vloeistoffen
  Chemicaliën
  Toepassingsgebied 2

A.

Tanksanering in combinatie met het transport van   volledig gereinigde tanks

A.

Tanksanering in combinatie met het transport van   volledig gereinigde tanks

B.

Tanksanering in combinatie met het transport van   ongereinigde tanks

C.

Onklaar maken van tanks doormiddel van opvullen

C.

Onklaar maken van tanks doormiddel van opvullen

 

 

D.

Het hersaneren van in het verleden gesaneerde tanks

 

 

Globaal komt het toepassingsgebied van BRL-K904 overeen met het saneren van tanks voor vloeibare brandstoffen zoals benzine, dieselolie, afgewerkte olie en stookolie maar ook voor de chemicaliën zoals oplosmiddelen, vloeibare kunstharsen en bijtende stoffen zoals zwavelzuur, natronloog en chloorbleekloog.

Voor wie?

BRL-K904 is bedoeld voor tanksanering van opslagtanks die bij particulieren en bedrijven voorkomen. De in de te saneren tankinstallatie opgeslagen stoffen die binnen het toepassingsgebied van BRL-K904 vallen kunnen grote risico's vormen voor mens en omgeving. Te denken valt hierbij aan explosiegevaar bij benzine en oplosmiddel, gevaar voor verbranding bij bijtende stoffen zoals zuren en logen, etc. De reiniging van de te saneren tank dient dan ook door speciaal daartoe volgens BRL-K905 'Tankreiniging' gecertificeerde bedrijven te gebeuren.

Tanksaneringen volgens BRL-K904 moeten uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een Ministeriele Erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. Deze certificaathouders volgens BRL-K904 geven na uitvoering van de tanksanering een geregistreerd tanksaneringscertificaat af. Het tanksaneringscertificaat is het officiele bewijs dat een tanksanering veilig voor mens en omgeving is uitgevoerd. Het tanksaneringscertificaat is het bewijs naar de overheid dat de voormalige plaats van de tank niet (meer) als verdachte locatie hoeft worden aangemerkt. Dit is van groot belang bij aan- en verkoop van huizen, bedrijfspanden en percelen.

Het actuele overzicht van certificaathouders kunt u vinden door hier te klikken en bij Norm/BRL 'K904' in te vullen en vervolgens te klikken op 'zoeken'.

Wanneer is het nodig?

Bij beëindiging van de opslag in een ondergrondse of bovengrondse tank moet op grond van het Wet Milieubeheer de tanksanering binnen een termijn van 2 maanden plaatsvinden.

Processtappen

Bij de sanering van bovengrondse tanks is een bodemonderzoek ter plaatse van de te saneren tank niet meer voorgeschreven. Het bevoegd gezag kan dit echter bij maatwerkvoorschrift alsnog eisen.

Opvragen van saneringscertificaten

Saneringscertificaten van voor 01-01-2007 zijn niet meer opvraagbaar bij ADJ Milieutechniek. Indien het tanksaneringsbedrijf bekend is dan kunt u proberen via dat bedrijf aan het saneringscertificaat te komen.

Saneringscertificaten vanaf 01-01-2007 zijn bij ADJ Milieutechniek opvraagbaar tegen een vergoeding van € 50,00 per certificaat.

U kunt ons BRL K904/03 certificaat hier downloaden.

SNEL CONTACT

ADJ Milieutechniek staat graag voor u klaar. Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze website of wilt u nadere informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze medewerkers staan u graag te woord!

Uw gegevens:

U heeft nog 200 Woorden over.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...