Riooltechniek

Riooltechniek

Een riool is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd wordt. Een riolering(stelsel) of rioolstelsel is het ondergrondse netwerk in steden en dorpen. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren.

Een rioolstelsel kan verstopt raken. Door periodiek onderhoud uit te voeren voorkomt men problemen met de natuurlijke (afval)afwateringsfunctie. Voor het periodiek ledigen, reinigen en inspecteren van rioolsystemen beschikt ADJ Milieutechniek over unieke rioolcombi-voertuigen en inspectieapparatuur. Rioolleidingen van vrijwel elke diameter – zowel schoonwaterriolen als van explosiegevaarlijke procesriolen- behandelen wij snel en adequaat. Voor calamiteiten staat ADJ Milieutechniek ook op dit vlak dag en nacht klaar.

Rioolinspectie

Een lekkage in het riool, een (terugkerende) verstopping of controle van het leidingstelsel, ADJ Milieutechniek beschikt over speciale inspectiewagens welke zijn uitgerust met geavanceerde camera-apparatuur waarmee snel en vakkundig een complete rioolinspectie uitgevoerd kan worden. Aan de hand van computergestuurde robots worden alle leidingen in kaart gebracht . Tevens beschikt ADJ Milieutechniek over diverse detectiemethoden, zoals radio- en rookdetectie, waarbij geen hak- en breekwerkzaamheden benodigd zijn. 

Toepassingen

ADJ Milieutechniek heeft de meest uiteenlopende technieken in huis om reinigingen tot een goed einde te laten verlopen. ADJ Milieutechniek ledigt, reinigt, inspecteert en herstelt boven- en ondergrondse opslagvoorzieningen, dag en nacht, hierbij kunt u denken aan:

  • Straat- en stoepkolken
  • Duikers
  • Zinkers
  • Afwateringsgoten
  • Drainagesystemen
  • Zandvangers
  • Gemalen
  • Pomp- en rioolputten
  • Pers- en overige kolkleidingen
  • Vetafscheiders en olie/benzine-afscheiders

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.