Olie-water-slibafscheiders

Een riool heeft als doel afvalwater af te voeren naar het oppervlaktewater of naar een waterzuiveringsinstallatie. Wettelijk is bepaald dat het riool niet mag worden gebruikt om bedrijfsafval of (gevaarlijke) afvalstoffen te lozen. ADJ Milieutechniek levert, installeert en onderhoud olie-, water-, slib- en vetafscheiders voor het tegengaan van afvalstoffen in rioleringen.

Een afscheider is een put voor het rioolstelsel, met als doel bezinkbaar en drijvend vuil in het afvalwater tegen te houden teneinde het rioolstelsel erachter hiertegen te beschermen. Het vuil kan namelijk verderop in het rioolstelsel zorgen voor verstoppingen of een verminderde afvoercapaciteit. De afscheidingsinstallatie wordt geleverd met twee putten of twee afzonderlijke ruimten in één put: de slibvangruimte (ook wel slibvanger of slibvangput genoemd) gevolgd door de olie- of vetafscheider. Ook zijn geïntegreerde afscheiders mogelijk, waarbij beide ruimten zijn gecombineerd.

Optimale reiniging & rapportage

Omdat in de afscheider het afval(olie- en sliblagen) zich verzamelt, dient deze regelmatig (wettelijk verplicht) gereinigd te worden. ADJ Milieutechniek ledigt en reinigt m.b.v. hogedruk- en vacuümtechniek de gehele olie-afscheidingsinstallatie inclusief de aangrenzende rioolkolken, putstelsels en leidingen om verstoppingen te voorkomen. Aan de hand van een visuele inspectie worden geconstateerde gebreken aan de installatie in het reinigingsrapport schriftelijk opgenomen en gemeld aan de opdrachtgever. Bij een eventuele controle door bevoegd gezag c.q. vergunningverlener beschikt u als opdrachtgever over de juiste documentatie.
Het ledigen en reinigen van de olie-afscheidingsinstallatie(s) kan plaatsvinden op afroep en/of op basis van een ledigingscontract. Indien een ledigingscontract wordt afgesloten bewaakt ADJ Milieutechniek voor haar klant de overeengekomen ledigingsfrequentie.

Afvalverwerking

Het vrijkomende afval moet hierna ook verantwoord worden verwerkt. ADJ heeft voor al deze activiteiten een logistiek systeem ontwikkeld met een zelfstandige be- en verwerkingsinstallatie.

Activiteiten in het kort:

 • Leveren en plaatsen van olie- en vetafscheider(s);
 • Onderhouden en erkend verwerken van de afvalstoffen uit olie- en vetafscheider(s);
 • Inspecteren en rapporteren m.b.t. olie- en vetafscheider(s);
 • Reparatie aan de olie-afscheidingsinstallatie, de opbouw en/of het leidingwerk;
 • Uitvoeren van capaciteitsberekeningen voorafgaand aan installatie;
 • Begeleiden en uitvoeren van monstername en analyse van afvalwater uit de controlevoorzieningen.

All-in-one ondersteuning

 • 24-uurs support: een centraal 24-uurs milieu-alarmnummer: +31 (0) 183 50 59 64
 • Verantwoord: reiniging wordt veilig en verantwoord uitgevoerd;
 • Lage kosten: structurele kostenbesparingen in reinigingsprocessen door gebruik van zelfstandige afvalverwerking en inzamelingsinstallaties;
 • Automatische bepaling: aan de hand van de dikte van de olie- en sliblaag worden de juiste frequenties van onderhoud vastgesteld;
 • Vrije keuzes: de opdrachtgever kan kiezen voor een lediging op afroep of met een vaste frequentie;
 • Voorkomen van processtagnaties: bij visuele inspectie worden eventuele gebreken direct gemeld aan de opdrachtgever. Opdrachtgevers hebben er geen omkijken naar;
 • Geen administratiezorgen: wettelijke WGA documentatie en milieutechnische rapportages worden geheel door ADJ verzorgd;
 • Totaal reinigingsconcept: compleet pakket van reinigings- en afvaldiensten.

Daarnaast levert ADJ Milieutechniek in combinatie met haar divisie 24-uurs Milieu-Incidentbestrijding een 24-uurs nooddienst voor het verhelpen van storingen of lekkages.

Storingsdienst meldkamer is dag en nacht te bereiken op +31 (0) 85 - 273 1850

Zoekwoorden: oliebenzineafscheider,afscheider, afscheiders, slibvangputten, obas, oba, vetvanger, vuilput, wasplaats, lichte vloeistoffen, NEN 858, vetafscheiders, coalescentieafscheider, lamellenafscheiders, pompputten, pompunit, draingoot, septictank, afwateringstechniek

SNEL CONTACT

ADJ Milieutechniek staat graag voor u klaar. Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze website of wilt u nadere informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze medewerkers staan u graag te woord!

Uw gegevens:

U heeft nog 200 Woorden over.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...