Inzameling afgewerkte olie

Inzameling afgewerkte olie

ADJ Milieutechniek heeft ook de mogelijkheid tot inzamelen van afgewerkte olie of andere oliehoudende stromen. U kunt via ADJ Milieutechniek oliehoudende afvalstromen op een erkende manier (periodiek) laten afvoeren volgens de geldende wet- en regelgeving.

ADJ Milieutechniek zamelt de volgende oliehoudende afvalstromen bij op locatie in:

  • smeer- en systeemolie
  • boor- en snijolie
  • motorolie
  • thermische olie
  • hydraulische olie
  • cardanolie
  • transmissieolie
  • trafo-olie (pcb-vrij)
  • olie- water- en slibmengsels

De inname van afgewerkte olie gebeurt met ADR VLG gekeurde tankwagens, uitgerust volgens de laatste milieu-standaarden. De ingezamelde oliestroom wordt naar de inrichting van ADJ Milieutechniek afgevoerd en daar opgeslagen en milieuvriendelijk be- en verwerkt.

Hier vindt u een overzicht welke afvalstromen u via ADJ Milieutechniek kunt afvoeren.

Erkend inzamelaar

ADJ Milieutechniek beschikt over een inzamelvergunning in het kader van het Besluit inzamelen afvalstoffen voor afgewerkte olie categorie I en II, klein gevaarlijk afval en scheepsafvalstoffen. Daarnaast beschikt ADJ Milieutechniek over de benodigde omgevingsvergunning (milieuvergunning) voor het opslaan, bewerken en verwerken van afgewerkte olie afkomstig van garagebedrijven, agrarische bedrijven, loonbedrijven, transportbedrijven en milieucalamiteiten.

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.