Vacuümreiniging

Vacuümreiniging

In de industriële reiniging nemen vacuüm- en vacupresstechniek een belangrijke plaats in. De toepassingsmogelijkheden van deze techniek zijn zeer uitgebreid. Zo kunnen vloeistoffen als droge stoffen uit opslagtanks, ondergrondse tanks, vaten, leidingen en riolen worden gezogen, afgevoerd, getransporteerd of direct worden teruggeblazen in andere opslagvoorzieningen.

Voor het opzuigen van vloeistoffen, sludges, olieresten en ook droge stoffen is de vacuümwagen onmisbaar. Maar ook wordt de vacuümtechniek steeds vaker gebruikt bij het oplossen van milieu-incidenten. Bijvoorbeeld in geval van een lekkende leiding of lekkende opslagtank waarbij een (dreigende) bodem- en grondwater verontreiniging kan plaatsvinden. In al deze gevallen kan onmiddellijk een beroep worden gedaan op het speciaal gekwalificeerde personeel en het geavanceerde materiaal van ADJ Milieutechniek.

Voor de nieuwste vacuümtechnieken heeft ADJ Milieutechniek diverse ADR/VLG gekeurde vacuümvoertuigen en trailers, hetgeen vereist is voor het transport van brandbare olie-, watermengsels en chemisch verontreinigde stoffen. Tevens zijn de voertuigen voorzien van een stikstofaansluiting en ademluchtvoorziening voor het werken in de petrochemische industrie. Alle voertuigen beschikken over krachtige pompen die een grote variatie aan vloeibare en vaste stoffen op lange afstanden kunnen opzuigen.

Toepassingen

 • Persen en overpompen van (gevaarlijke) vloeistoffen of chemicaliën
 • Zuigen en blazen van droge stoffen zoals zand en poedervorm
 • Afvoeren en transporteren van (gevaarlijke) afvalstoffen
 • Calamiteitenreiniging
 • Reinigen van onder- en bovengrondse opslagvoorzieningen (1m3 tot 250m3)
 • Ledigen en reinigen van olie-, water- en slibafscheiders
 • Bassins en reinigingsinstallaties
 • Olieafscheiding
 • Offshore activiteiten
 • Onshore activiteiten
 • Riool- en pijpleidingen
 • Putten en kruipruimtes
 • Septictanks, pompputten, rioolkelders, gemalen en silo’s
 • Rioolreiniging
 • Shutdown reinigingswerkzaamheden
 • Silo reiniging
 • Vetputten reiniging
 • Wateroppervlakte reiniging
 • Gemeentelijke reiniging
 • Scheepsreiniging
 • Grondwaterreiniging

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.