GROND,- WEG- EN WATERBOUW

ADJ Milieutechniek is als technisch dienstverlener een bekende speler in de Grond-, Weg- en Waterbouw, zoals:

Grondwerk; het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond ten behoeve van infrastructurele werken en calamiteiten.
Riolering; onderhouden, herstellen, repareren, en aanbrengen van (riool)stelsels en putten
Verharding; onderhoud, aanleg en reconstructie van elementen-, asfalt- en betonverhardingen
Waterbouw; water olie chemicalienbestrijding t.b.v. ondersteuning bij waterbouwkundige werken
Waterzuivering / drainage; het uitbreiden en/of aanpassen van (riool)waterzuiveringsinstallaties, plaatsen van bronneringen etc.
Saneringen; het uitvoeren van tank-, bodem- en watersaneringen.
Verkeerstechniek; assisteren en leveren van botsabsorbers, verkeersafzettingen, actiewagens, mobiele rijstrooksignalering etc.
Onderhoudswerkzaamheden; leveren van grond, zand en bestratingsmateriaal
Sloopwerkzaamheden; totaaloplossingen voor hak- en breekwerkzaamheden

Naast de uitgebreide werkzaamheden heeft ADJ Milieutechniek ook een dienstverlenende functie voor inzet en verhuren van grondverzet-materieel, zoals:

  • Hydraulische rupskranen
  • Mobiele hydraulische kranen
  • Minigravers
  • Wielladers (shovels)
  • Trekkers en dumpers
  • Zand- en containervoertuigen
  • Voertuigen voorzien van laad-/loskraan
  • (Vloeistofdichte)containers
  • (Afval)containers

Voor Grond-, weg- en waterbouw bieden wij o.a. de volgende diensten aan:

Milieutechniek
ADJ Milieutechniek is sinds 1982 gespecialiseerd in de integrale aanpak van milieutechnische problemen. Een totaalpakket van alle mogelijke civiel- en milieutechnische oplossingen en een 24-uurs milieutechnische dienstverlening waarborgt dat ADJ Milieutechniek een bewezen partner is voor de milieutechnische sector.
Tankreiniging en tanksanering
Het reinigen van opslagtanks, van klein tot zeer groot, is een van de specialismen van ADJ Milieutechniek. Door het verhoogde milieubewustzijn en de verscherpte regelgeving is ADJ Milieutechniek gespecialiseerd in het KIWA gecertificeerd reinigen en saneren van boven- en ondergrondse tanks conform BRL K902/04, BRL K904/03 en BRL K905/02. Dankzij voortdurende innovatie middels geavanceerde reinigings- en veiligheidsmiddelen staan wij borg voor een snelle en efficiënte dienstverlening.
BRL K902 tanksanering
ADJ Milieutechniek is BRL K902 gecertificeerd voor het reinigen en verwijderen/saneren van oude ondergrondse en bovengrondse olie opslagtanks. BRL K902 is bedoeld voor tanksanering van tanks waarin zich huisbrandolie, diesel, gasolie, stookolie, motorolie, water of huishoudelijk afvalwater bevindt of heeft bevonden.
BRL K904 tanksanering
BRL K904 heeft betrekking op het saneren van onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. BRL 904 is van toepassing voor tanks met een inhoud van 0,2 tot en met 250 m3, waarin zich vaste, steekvaste, pasteuze of vloeistoffen bevinden of hebben bevonden met een gevaarsidentificatienummer dat begint met 3, 4 of 8.
Dieseltank afvoeren
Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht dat iedere dieseltank is voorzien van het BRL k903 installatiecertificaat. Heeft u bij uw tank wel het tankcertificaat maar niet het installatiecertificaat, dan heeft u 2 opties: 1: Uw dieseltank laten keuren via de BRL k903 ( BRL SIKB 7800) 2: Uw dieseltank laten verwijderen (afvoeren) via de BRL k902 (BRL k904 voor andere producten)
Oude olietank(s) in particuliere grond verwijderen
Oude (ondergrondse) olietanks in particuliere grond verwijderen Als in uw tuin een olie- of brandstoftank begraven ligt die u niet meer gebruikt, of u vindt een olietank in uw tuin? Dan dient u dit te melden bij de gemeente. In sommige gevallen moet u de tank schoonmaken (saneren) of verwijderen. Onderhoud van de olietank Als eigenaar van een in gebruik zijnde tank bent u verplicht jaarlijks de tank te laten keuren/controleren op: lekdetectie (dubbelwandige met lekdetectie) of visuele inspectie (enkelwandig/dubbelwandig zonder lekdetectie), kathodische bescherming, water en bezinksel etc. Ook moet u zich verzekeren tegen de gevolgen van eventuele bodemvervuiling. Voorwaarden Iedere tankeigenaar moet de aanwezigheid van een tank in de tuin melden bij de gemeente. Is de ondergrondse tank voor 2008 gevuld met zand en heeft deze géén Kiwa-certificaat? Als de bodem is vervuild ten gevolge van een lekkage, dient u deze vervuiling te saneren. Is de ondergrondse tank voor 2008 gevuld met zand en heeft deze géén Kiwa-certificaat? Kijk dan op deze website voor meer informatie. Hoe vindt u een olietank in uw tuin? U vindt mogelijk aanwijzingen in uw tuin: een putdeksel, een koperen dop, een ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Prik met een metalen staaf in uw tuin in de grond in de buurt van de kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen nooit meer dan 1 meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector gebruiken. In de kelder of de kruipruimte wijst een loze leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen: ze zijn minstens 2-maal zo dik als gasleidingen en hebben een doorsnede van circa 6 centimeter. Dichtgemaakte gaatjes in de muur zijn een indicatie dat er vroeger leidingen hebben gelopen. Vraag uw eventuele buren of de vroegere bewoners of zij weten van het bestaan van een tank. Oliehandelaren in uw gemeente zijn een bron van informatie; zij weten in de meeste gevallen welke huizen vroeger oliestook hadden. Het verzwijgen van een tank heeft geen zin; uiteindelijk komt de aanwezigheid altijd boven water. Hoe langer dat duurt, hoe groter de kans op ernstige bodemverontreiniging en bijbehorende saneringskosten. Verwijderen van de olietank Bij verwijdering moet u de tank en leidingen (laten) uitgraven, schoonmaken en weghalen. U dient het gat op te (laten) vullen met schoon zand. Kosten verwijderen olietank en KIWA-certificaat Het verwijderen van een olietank kost minimaal € 1.000,-. Daar kunnen nog kosten bijkomen voor bodemsanering. De ligging van het pand en bereikbaarheid van de tank bepalen ook de uiteindelijke prijs. Een offerte kunt u aanvragen bij een KIWA-erkend saneringsbedrijf, zie deze website voor meer informatie. U ontvangt na de sanering een saneringscertificaat. De website Bodemplus.nl heeft ook tips voor lagere kosten als u een olietank laat verwijderen. Informatie en vragen?
Bodemonderzoek
ADJ Milieutechniek opereert landelijk op zowel civieltechnisch- als milieutechnisch gebied en voert jaarlijks honderden bodemonderzoeken uit. Een bodemonderzoek wordt veelal verlangd bij het aanvragen van een milieuvergunning, bouwvergunning, bestemmingswijziging, waardebepaling van de bodem bij transacties (koop/verkoop, huur/verhuur) of het verkrijgen van een verantwoorde schade- of risicobepaling.
Bodemsanering
Wanneer een bodemonderzoek heeft uitgewezen dat op een locatie een bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, kan ADJ Milieutechniek u van dienst zijn in het volledige bodemsaneringstraject, bijvoorbeeld inzake mogelijke saneringstechnieken als de gevolgen van de aangetroffen bodemverontreiniging.
Veegtechniek
Wanneer u regelmatig over de Nederlandse autosnelwegen rijdt zullen de reinigings- en veegzuigvoertuigen van ADJ Milieutechniek u niet zijn ontgaan. Ook voor deze reinigingstak staat ADJ Milieutechniek dag en nacht klaar voor de grond-, weg- en waterbouwsector en (semi)overheidsinstanties (o.a. rijkswaterstaat en gemeenten).
Heetwater-wegdekreiniging
ADJ Milieutechniek maakt zich al jaren sterk om oliesporen op een verantwoorde en gespecialiseerde manier op te ruimen. Door de komst van nieuwe brandstofoplossingen zoals biodiesel en plantaardige oliën is de chemische behandeling of koudwater reiniging van dit soort oliesporen niet voldoende. Door de komst van vernieuwde reinigingstechnieken en de vraag naar gespecialiseerde vormen van reinigingstechnieken en methoden (vooral voor industrie- en autosnelwegen) heeft ADJ Milieutechniek een mobiel heetwater reinigingstechniek geïntroduceerd; Advanced Water System (AWSystem).

SNEL CONTACT

ADJ Milieutechniek staat graag voor u klaar. Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze website of wilt u nadere informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze medewerkers staan u graag te woord!

Uw gegevens:

U heeft nog 200 Woorden over.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...