Bedrijfscalamiteiten

Bedrijfscalamiteiten zoals een lekkage in een procesruimte, brandstoflekkage na een schade-ongeval op het terrein, koeltorens met legionella, zijn onvoorziene gebeurtenissen waar een bedrijf niet op rekent. Een bedrijf kan nog zo goed georganiseerd zijn, het is onmogelijk calamiteiten uit te sluiten. De actuele wet- en regelgeving vereist bedrijven dat zij hun interne (milieu-)zorgsystemen op het gebied van externe veiligheid en arbeidsveiligheid(VCA, ISO etc.) en de daaraan gekoppelde bedrijfsnoodplannen altijd worden gehandhaafd. Tevens is de regelgeving voor veiligheid van bedrijven die veel met gevaarlijke stoffen werken gemoderniseerd. Deze bedrijven zijn verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen, waarin de risico´s worden geïnventariseerd om ongevallen te voorkomen.

Wees voorbereid

Bedrijven zijn vanuit de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren verplicht om gebeurtenissen die niet in het normale productieproces vallen aan de overheid te melden. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld gepland onderhoud, maar ook om kleine of grote incidenten. Belangrijk is dan te weten hoe te handelen, bij welke instantie / bevoegd gezag u moet zijn en welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden getroffen. Een eerste voorzorgsmaatregel is het opstellen van een werkend bedrijfsnoodplan oftewel calamiteiten-noodplan. Een bedrijfsnoodplan stelt u in staat om bij incidenten volgens een accuraat stappenplan te handelen en de juiste acties te voeren.

Een goede voorbereiding is het halve werk, bedrijven dienen zich dan ook daadwerkelijk voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen. ADJ Milieutechniek ondersteunt en adviseert haar opdrachtgever bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan indien deze nog niet aanwezig is. Zaken als alarmeringsprocedures, vluchtroutes, noodprocedures en noodmaatregelen, organisatorische aspecten als preventiebeleid worden op een overzichtelijke manier beschreven. In geval van een calamiteit of incident is de kans op onwetendheid voor een groot deel opgevangen en gaat geen tijd verloren met het zoeken naar juiste efficiente informatie of hoe te handelen.

24-uurs landelijke service

Helaas voorkomt een bedrijfsnoodplan geen incidenten. ADJ Milieutechniek biedt bedrijven naast voorlichting ook een 24 uurs stand-by service dankzij een Red Emergency Response abonnement t.b.v. het oplossen, opruimen, herstellen alsmede ondersteunen van haar opdrachtgever bij incidenten of noodgevallen. Dag en nacht een team van specialisten achter de hand!

Contact

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt ons op diverse manieren bereiken, ook kunt u digitaal ons reactieformulier invullen.

Meldkamer

Indien u een incident wilt melden, bel dan met onze meldkamer via +31(0)85- 273 1850
Bij storing kunt u de volgende mobiele calamiteitennummers gebruiken: +31(0)653 88 02 01 of +31(0)653 41 08 40

SNEL CONTACT

ADJ Milieutechniek staat graag voor u klaar. Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze website of wilt u nadere informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze medewerkers staan u graag te woord!

Uw gegevens:

U heeft nog 200 Woorden over.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...