Milieutechniek

Milieutechniek

ADJ Milieutechniek is sinds 1982 gespecialiseerd in de integrale aanpak van milieutechnische problemen. Een totaalpakket van alle mogelijke civiel- en milieutechnische oplossingen en een 24-uurs milieutechnische dienstverlening waarborgt dat ADJ Milieutechniek een bewezen partner is voor de milieutechnische sector.
ADJ Milieutechniek voert jaarlijks een breed scala aan milieu-activiteiten uit op het gebied van bodem, water en lucht, zoals:

  • Tankreiniging en tanksanering
  • Milieu-incidentbestrijding
  • Bodemsanering en -bescherming
  • Bodemonderzoek, o.a. monstername en analyses
  • Mobiele (grond)waterzuivering
  • KIWA Tankreiniging en tanksanering
  • Afvoer en bemiddeling van gevaarlijke stoffen
  • Afvoer en bemiddeling van industriële afvalstromen
  • Slibontwatering
  • Inspectie bodembeschermende voorzieningen en riolering conform AS6700

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.