Milieu-incidentenbestrijding

Milieu-incident bestrijding

Voor het bestrijden van milieu-incidenten biedt ADJ Milieutechniek een professionele 24-uurs milieu-incident bestrijding. Een professioneel team van deskundigen is gericht op het aanpakken van milieu-incidenten en calamiteiten met (gevaarlijke) afvalstoffen, waarbij snelheid, de juiste expertise, de juiste aanpak maar vooral ook het juiste materiaal van essentieel belang is. ADJ Milieutechniek is in staat om 24 uur per dag, 7 dagen per week haar klanten operationeel bij te staan als zich een milieu-incident voordoet. Het bewerkstelligen van korte response-tijden is absoluut een must.

Snelheid, maar veiligheid voorop

Noodzakelijkerwijs heeft ADJ Milieutechniek een grondige kennis opgedaan in het direct oplossen van (milieu)incidentenproblematiek en het op afroep ter beschikking stellen van de benodigde mensen en materialen. Dag en nacht staan herkenbare eerstelijns-voertuigen met opgeleide milieumedewerkers ter beschikking om snel ter plaatse te zijn, schadebeperkende maatregelen te treffen en het direct inventariseren van een milieu-incident.

 

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.