BRL K902 tanksanering

BRL K902 tanksanering

BRL K902 Tanksanering HBO/diesel heeft betrekking op het saneren en definitief buiten gebruik stellen van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages, door deze te verwijderen of onklaar te maken. BRL K902 is bedoeld voor tanksanering van tanks waarin zich huisbrandolie, diesel, gasolie, stookolie, motorolie, water of huishoudelijk afvalwater bevindt of heeft bevonden. Tanks die andere producten bevatten of hebben bevat moeten in principe volgens BRL K904 worden gesaneerd. Het doel is de opslagtank definitief onklaar te maken, bij voorkeur door vernietiging, zodat deze niet meer voor enig opslagdoel kan worden gebruikt. Oude tanks die bijvoorbeeld als drinkwaterbak voor vee of als barbecue worden gebruikt zorgen voor ernstige verontreiniging van de voedselketen.


Bij de sanering van bovengrondse tanks is een bodemonderzoek ter plaatse van de te saneren tank niet meer voorgeschreven. Het bevoegd gezag kan dit echter bij maatwerkvoorschrift alsnog eisen.

Voor het hergebruik van het vulmiddel van een in het verleden onder Kiwa-certificaat gesaneerde tank moet getoetst worden aan het Besluit Bodemkwaliteit of hergebruik mogelijk is (bodemfunctieklasse en bodemkwaliteit).

U vindt hierover meer informatie op de website van KIWA Certification. U kunt de BRL K902/04 ook via de bijlage downloaden.

Voor wie?

BRL K902 is bedoeld voor tanksanering van opslagtanks die bij particulieren en bedrijven voorkomen. Tanksaneringen volgens BRL K902 moeten uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een Ministeriele Erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. Deze certificaathouders volgens BRL K902 geven na uitvoering van de tanksanering een geregistreerd tanksaneringscertificaat af. ADJ Milieutechniek voldoet als certificaathouder aan alle gestelde eisen en beschikt over de BRL K902 certificatie.

Het tanksaneringscertificaat is het officiele bewijs dat een tanksanering veilig voor mens en omgeving is uitgevoerd. Het tanksaneringscertificaat is het bewijs naar de overheid dat de voormalige plaats van de tank niet (meer) als verdachte locatie hoeft worden aangemerkt. Dit is van groot belang bij aan- en verkoop van huizen, bedrijfspanden en percelen.

Het actuele overzicht van certificaathouders kunt u vinden op de website van KIWA Certification (zoek bij Norm/BRL op 'k902', vervolgens klikt u op 'zoeken')

Wanneer is het nodig?

Bij beëindiging van de opslag in een ondergrondse of bovengrondse tank moet op grond van het Activiteitenbesluit de tanksanering binnen een termijn van 2 maanden plaatsvinden.

Processtappen

Voor tanksaneringen volgens BRL K902 geldt een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van tenminste 10 dagen. Voordat een tanksanering uitgevoerd mag worden moet een bodemonderzoek zijn uitgevoerd. Het bevoegd gezag kan hiervoor vrijstelling verlenen of nadere eisen stellen. Het is van belang vooraf hierover in overleg te treden. Het volgens BRL K902 gecertificeerde tanksaneringsbedrijf begeleidt hierin, zodat het tanksaneringscertificaat volgens BRL K902 uiteindelijk kan worden uitgegeven.

Opvragen van saneringscertificaten

Saneringscertificaten van voor 01-01-2007 zijn niet meer opvraagbaar bij ADJ Milieutechniek. Indien het tanksaneringsbedrijf bekend is dan kunt u proberen via dat bedrijf aan het saneringscertificaat te komen. Saneringscertificaten vanaf 01-01-2007 zijn bij ADJ Milieutechniek opvraagbaar tegen een vergoeding van € 50,00 per certificaat.

Aanvullende informatie BRL-richtlijnen

Om u een duidelijk overzicht te geven van de verschillende BRL richtlijnen heeft ADJ Milieutechniek de volgende normen uitgesplitst met extra toelichting voor wie de BRL bestemd is en wanneer een tankreiniging of tanksanering nodig is.

KIWA BRL K902/04 Tanksanering HBO- en dieseltanks
KIWA BRL K904/04 Tanksanering onder- en bovengrondse tanks (benzine, afgewerkte olie, petroleum e.d.)
KIWA BRL K905/02 Tankreiniging onder- en bovengrondse tanks (benzine, afgewerkte olie, petroleum e.d.)

 
 
 

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.