Tankreiniging en tanksanering

Tankreiniging en tanksanering

Het reinigen van opslagtanks, van klein tot zeer groot, is een van de specialismen van ADJ Milieutechniek. Door het verhoogde milieubewustzijn en de verscherpte regelgeving is ADJ Milieutechniek gespecialiseerd in het KIWA gecertificeerd reinigen en saneren van boven- en ondergrondse tanks conform BRL K902/04, BRL K904/03 en BRL K905/02. Dankzij voortdurende innovatie middels geavanceerde reinigings- en veiligheidsmiddelen staan wij borg voor een snelle en efficiënte dienstverlening.

Wanneer is het nodig?
Het reinigen van tanks kan plaatsvinden wanneer:

 • de tank inwendig geïnspecteerd moet worden
 • er werkzaamheden aan of in de tank moeten plaatsvinden
 • een wisseling van product plaatsvindt
 • de tank verwijderd wordt of definitief onklaar gemaakt wordt volgens BRL K902 of BRL K904 (buiten gebruik stellen)
 • tijdens sloop of bouw een ondergrondse tank wordt aangetroffen
 • de tank elders wordt geïnstalleerd
 • een dagtank tijdelijk wilt plaatsen op een bouwdepot
 • bacterievorming in uw product of roestvorming

Wat kan ADJ Milieutechniek voor u betekenen?

 • Uitvoeren van bodemanalyses & rapportages (o.a. tankonderzoek en/of nulsituatieonderzoek)
 • Verzorgen van benodigde tankreinigingscertificaten
 • Correct reinigen van installatiedelen volgens de BRL-K905/02
 • Transport en verwerking van afval- en reststoffen naar zelfstandige afvalverwerkingsinstallatie

KIWA-richtlijnen
Om u een duidelijk overzicht te geven van de verschillende BRL richtlijnen heeft ADJ Milieutechniek de volgende normen uitgesplitst met extra toelichting voor wie de BRL bestemd is en wanneer een tankreiniging of tanksanering nodig is.

KIWA BRL K902/04 Tanksanering HBO- en dieseltanks
KIWA BRL K904/04 Tanksanering onder- en bovengrondse tanks (benzine, afgewerkte olie, petroleum e.d.)
KIWA BRL K905/02 Tankreiniging onder- en bovengrondse tanks (benzine, afgewerkte olie, petroleum e.d.)

Indien u aanvullende vragen of informatie wenst, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Afdeling Tankreiniging en Tanksanering: +31(0)183-505964

Zoekwoorden: kiwa, tankreiniging, tankcleaning, BRL K905, K902, K904, vacuumwagen,  tanksanering, ondergrondse, bovengrondse, opslagtank, benzine, brl k, neutraliseren, tank sanering, stookolie, stookolietank, tank reiniging, huisbrand olie, hbo, huisbrandolie, diesel, dieselopslag, saneringsbedrijf, sanering bedrijf, gasolie diesel, olietank, olieverwerking, inzameling.

Veel gestelde vragen

Hoe meld ik een tankreiniging/tanksanering aan?

Heeft u een onder- of bovengrondse voorziening en die wilt u laten reinigen?

U kunt snel en veilig het online aanvraagformulier invullen, door middel van een vragenlijst kunnen wij u beter helpen en een gerichte  offerte toezenden. Na uw accoord op onze verstuurde offerte kunnen wij de werkzaamheden, in overleg met u, inplannen.

Bestaande klant en prijsafspraken? Geeft u svp aan dat u direct opdracht wilt geven, wij zullen binnen het gestelde saneringstermijn (5 a 10 werkdagen) de werkzaamheden, in overleg met u, inplannen!

Komt u er online niet uit of u loopt vast? Geen nood, neem dan gerust contact met ons op via 0183505964 (Afdeling tankreiniging).

Spoed? Geen nood, neem dan gerust contact met ons op via het meld alarmnummer 085-2731850.

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Dieselbrandstof – ook de nieuwe soorten zoals HVO en GTL – is veel gevoeliger voor bacterievorming dan de oude gasolie van vroeger. De gevolgen zijn vaak niet mis: brandstoffilters slaan dicht, de brandstoftank(s) moet worden gereinigd en stilstand van uw wagen- of machinepark. In extreme gevallen kunnen zelfs de kleppen en injectoren van dieselmotoren schade oplopen. Hoe ontstaat deze bacteriegroei nu precies in de diesel?

Lees hieronder stap voor stap hoe bacteriegroei in diesel tot stand komt:

1. Bacterievrije brandstof
Vaak wordt gedacht dat bacteriën het gevolg zijn van (slechte) dieselkwaliteit. Maar diesel wordt tijdens de raffinage tot 350ºC verwarmd en is dus steriel oftewel bacterievrij. De meeste brandstofleveranciers hebben een zeer kort logistiek traject van raffinaderij tot bij de eindgebruiker. U mag dus aannemen dat u bacterievrije diesel geleverd krijgt.

2. Vochtige buitenlucht
Tijdens het aftanken daalt het brandstofniveau, waardoor van buitenaf lucht wordt aangezogen in de dieseltank. Buitenlucht bevat van nature uit (onschadelijke) microben. Met name tijdens de herfst en wintermaanden kan deze buitenlucht ook veel vochtigheid bevatten.

3. Water onderin de tank
Wanneer het vocht in de lucht gaat condenseren, komen waterdruppels in de diesel terecht. Deze zakken uit als vrij water naar de bodem van de tank waar ze een waterlaag vormen.

4. Bacteriën vormen slijmslierten
Door de combinatie van brandstofmoleculen (= voedsel), het water onderin de tank (= zuurstof) en de zon (= warmte), gaan bacteriën zich razendsnel vermenigvuldigen en slijmslierten vormen.

5. Filters slaan dicht
De bacteriën vormen een slijmlaag tussen het water en de diesel. Tijdens het tanken worden deze slijmslierten mee opgezogen waardoor brandstoffilters dichtslaan. De resterende bacteriën zakken uit naar de bodem van de tank en veroorzaken daar corrosievorming.

Bron: loonwerker.nl

Moet een ondergrondse tank conform BRL905 gereinigd worden?

Het reinigen van deze opslagtanks dient te geschieden met een door het reinigingsbedrijf geselecteerd reinigingsmiddel voor het desbetreffend opgeslagen product.Het reinigen van opslagtanks kan plaats vinden wanneer:

 • De opslagtank inwendig geïnspecteerd moet worden,
 • Er werkzaamheden aan of in de opslagtank moeten plaatsvinden,
 • Er een wisseling van product plaatsvindt,
 • De opslagtank verwijderd wordt, of definitief onklaar gemaakt wordt volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K902 of BRL-K904,
 • De opslagtank elders opnieuw geïnstalleerd wordt,
 • Een reparatie aan het opslagtanklichaam noodzakelijk is, of
 • Wanneer de eigenaar of opdrachtgever het nodig acht (bijvoorbeeld schoonmaken, e.d.).

Ik heb een bovengrondse tank? Mag ik deze tank zelf reinigen?

U mag als eigenaar altijd uw eigen tank reinigen, echter bevoegd gezag kan om een BRL 905 certificaat vragen, u moet namelijk aantonen dat de afvalstoffen en reiniging conform richtlijnen zijn uitgevoerd. U doet er verstandig aan om dit door een deskundig BRL 905 instantie uit te laten varen.

Is er een meldingsplicht voor een BRL-K905 reiniging?

Voor het reinigen van tanks volgens BRL-K905 geldt een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van 4 werkdagen. Het bevoegd gezag kan, indien zij dit noodzakelijk acht eventueel lokale hulpdiensten zoals de brandweer inlichten en inschakelen.

Waar heeft BRL-K905 betrekking op?

BRL-K905 heeft betrekking op het reinigen van onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Opslagtanks vallend onder het toepassingsgebied van deze BRL komen overeen met:

 1. Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30.
 2. Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31.

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.