Wegdekreiniging hydrauliek oliespoor

Met de wegdekreiniger is het mogelijk om hydrauliekolie van verschillende type verhardingen te verwijderen. De werkzaamheden vinden plaats op rijks-, provinciale - en gemeentelijke wegen en op terreinen van bedrijven en particulieren. Het gebruik van het juiste ontvettingsmiddel zorgt voor een snellere afhandeling van de calamiteit. ADJ Milieutechniek ontwikkelt en beschikt over een ruime keuze aan ontvettingsmiddelen. De vrijgekomen afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkende verwerker conform wet- en regelgeving met betrekking tot het omgaan met afvalstoffen (VIHB*).