BRL K905 tankreiniging

BRL K905 tankreiniging

ADJ Milieutechniek is BRL K905 gecertificeerd voor het reinigen van ondergrondse en bovengrondse opslagtanks.

Heeft u bacterievorming in uw benzine- of dieseltank ? Of u dient over een reinigingsverklaring te beschikken ivm tankinspectie en u wilt direct weten wat dit kost? 

Vraag hier digitaal uw offerte aan en u ontvangt zo snel mogelijk een prijsaanbieding van ons!

Heeft u een bacterieprobleem in uw dieseltank? Lees dan hier verder wat u hieraan kunt doen.

 

Toepassingsgebied

BRL 905 Tankreiniging heeft betrekking op het reinigen van onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. BRL 905 is van toepassing voor tanks met een inhoud van 0,2 tot en met 250 m3, waarin zich vaste, steekvaste, pasteuze of vloeistoffen bevinden of hebben bevonden met een gevaarsidentificatienummer dat begint met 3, 4 of 8. 

Wanneer is het nodig?

Het reinigen van deze opslagtanks dient te geschieden met een door het reinigingsbedrijf geselecteerd reinigingsmiddel voor het desbetreffend opgeslagen product.Het reinigen van opslagtanks kan plaats vinden wanneer:

 • De opslagtank inwendig geïnspecteerd moet worden,
 • Er werkzaamheden aan of in de opslagtank moeten plaatsvinden,
 • Er een wisseling van product plaatsvindt,
 • De opslagtank verwijderd wordt, of definitief onklaar gemaakt wordt volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn  BRL-K902 of BRL-K904,
 • De opslagtank elders opnieuw geïnstalleerd wordt,
 • Een reparatie aan het opslagtanklichaam noodzakelijk is, of
 • Wanneer de eigenaar of opdrachtgever het nodig acht (bijvoorbeeld schoonmaken, e.d.).

Processtappen

Voor het reinigen van tanks volgens BRL K905 geldt een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van 4 werkdagen. Het bevoegd gezag kan, indien zij dit noodzakelijk acht eventueel lokale hulpdiensten zoals de brandweer inlichten en inschakelen.

Toepassingsgebied


Globaal komt het toepassingsgebied van BRL K905 overeen met het reinigen van tanks voor vloeibare brandstoffen zoals benzine, dieselolie, afgewerkte olie en stookolie maar ook voor de meeste oplosmiddelen, vloeibare kunstharsen en bijtende stoffen zoals zwavelzuur, ijzerchloride, natronloog en chloorbleekloog.

Opslagtanks vallend onder het toepassingsgebied van deze BRL komen overeen met:

 1. Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30.
 2. Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31.

1A

Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen door de opslagtank te betreden

1B

Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zonder de opslagtank te betreden

2A

Opslagtanks t.b.v. chemicaliën door de opslagtank te betreden

2B

Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zonder de opslagtank te betreden

Voor wie?

Het reinigen van tanks is bedoeld voor boven- en ondergrondse tanks die voor kunnen komen bij particulieren en bedrijven. ADJ Milieutechniek voldoet als certificaathouder aan alle gestelde eisen en beschikt over de BRL K905 certificatie. Het actuele overzicht van certificaathouders kunt u vinden op de website van KIWA Certification (zoek bij Norm/BRL op 'k905', vervolgens klikt u op 'zoeken')

 

Veel gestelde vragen!

Hoe meld ik een tankreiniging/tanksanering aan?

Heeft u een onder- of bovengrondse voorziening en die wilt u laten reinigen?

U kunt snel en veilig het online aanvraagformulier invullen, door middel van een vragenlijst kunnen wij u beter helpen en een gerichte  offerte toezenden. Na uw accoord op onze verstuurde offerte kunnen wij de werkzaamheden, in overleg met u, inplannen.

Bestaande klant en prijsafspraken? Geeft u svp aan dat u direct opdracht wilt geven, wij zullen binnen het gestelde saneringstermijn (5 a 10 werkdagen) de werkzaamheden, in overleg met u, inplannen!

Komt u er online niet uit of u loopt vast? Geen nood, neem dan gerust contact met ons op via 0183505964 (Afdeling tankreiniging).

Spoed? Geen nood, neem dan gerust contact met ons op via het meld alarmnummer 085-2731850.

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Dieselbrandstof – ook de nieuwe soorten zoals HVO en GTL – is veel gevoeliger voor bacterievorming dan de oude gasolie van vroeger. De gevolgen zijn vaak niet mis: brandstoffilters slaan dicht, de brandstoftank(s) moet worden gereinigd en stilstand van uw wagen- of machinepark. In extreme gevallen kunnen zelfs de kleppen en injectoren van dieselmotoren schade oplopen. Hoe ontstaat deze bacteriegroei nu precies in de diesel?

Lees hieronder stap voor stap hoe bacteriegroei in diesel tot stand komt:

1. Bacterievrije brandstof
Vaak wordt gedacht dat bacteriën het gevolg zijn van (slechte) dieselkwaliteit. Maar diesel wordt tijdens de raffinage tot 350ºC verwarmd en is dus steriel oftewel bacterievrij. De meeste brandstofleveranciers hebben een zeer kort logistiek traject van raffinaderij tot bij de eindgebruiker. U mag dus aannemen dat u bacterievrije diesel geleverd krijgt.

2. Vochtige buitenlucht
Tijdens het aftanken daalt het brandstofniveau, waardoor van buitenaf lucht wordt aangezogen in de dieseltank. Buitenlucht bevat van nature uit (onschadelijke) microben. Met name tijdens de herfst en wintermaanden kan deze buitenlucht ook veel vochtigheid bevatten.

3. Water onderin de tank
Wanneer het vocht in de lucht gaat condenseren, komen waterdruppels in de diesel terecht. Deze zakken uit als vrij water naar de bodem van de tank waar ze een waterlaag vormen.

4. Bacteriën vormen slijmslierten
Door de combinatie van brandstofmoleculen (= voedsel), het water onderin de tank (= zuurstof) en de zon (= warmte), gaan bacteriën zich razendsnel vermenigvuldigen en slijmslierten vormen.

5. Filters slaan dicht
De bacteriën vormen een slijmlaag tussen het water en de diesel. Tijdens het tanken worden deze slijmslierten mee opgezogen waardoor brandstoffilters dichtslaan. De resterende bacteriën zakken uit naar de bodem van de tank en veroorzaken daar corrosievorming.

Bron: loonwerker.nl

Moet een ondergrondse tank conform BRL905 gereinigd worden?

Het reinigen van deze opslagtanks dient te geschieden met een door het reinigingsbedrijf geselecteerd reinigingsmiddel voor het desbetreffend opgeslagen product.Het reinigen van opslagtanks kan plaats vinden wanneer:

 • De opslagtank inwendig geïnspecteerd moet worden,
 • Er werkzaamheden aan of in de opslagtank moeten plaatsvinden,
 • Er een wisseling van product plaatsvindt,
 • De opslagtank verwijderd wordt, of definitief onklaar gemaakt wordt volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K902 of BRL-K904,
 • De opslagtank elders opnieuw geïnstalleerd wordt,
 • Een reparatie aan het opslagtanklichaam noodzakelijk is, of
 • Wanneer de eigenaar of opdrachtgever het nodig acht (bijvoorbeeld schoonmaken, e.d.).

Ik heb een bovengrondse tank? Mag ik deze tank zelf reinigen?

U mag als eigenaar altijd uw eigen tank reinigen, echter bevoegd gezag kan om een BRL 905 certificaat vragen, u moet namelijk aantonen dat de afvalstoffen en reiniging conform richtlijnen zijn uitgevoerd. U doet er verstandig aan om dit door een deskundig BRL 905 instantie uit te laten varen.

Is er een meldingsplicht voor een BRL-K905 reiniging?

Voor het reinigen van tanks volgens BRL-K905 geldt een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van 4 werkdagen. Het bevoegd gezag kan, indien zij dit noodzakelijk acht eventueel lokale hulpdiensten zoals de brandweer inlichten en inschakelen.

Waar heeft BRL-K905 betrekking op?

BRL-K905 heeft betrekking op het reinigen van onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Opslagtanks vallend onder het toepassingsgebied van deze BRL komen overeen met:

 1. Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30.
 2. Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31.

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.