Waar wordt een rioolcombi voor gebruikt?

Een rioolcombi, ook wel bekend als een rioolreinigingscombinatie, is een gespecialiseerd voertuig dat wordt gebruikt voor het reinigen en onderhouden van rioleringssystemen. Het is uitgerust met verschillende apparatuur en hulpmiddelen om rioolverstoppingen te verhelpen, afvalwater op te zuigen, leidingen te inspecteren en algemene rioolreinigingstaken uit te voeren.

Typisch bevat een rioolcombi een combinatie van een hogedrukspuitinstallatie en een vacuüminstallatie. De hogedrukspuit gebruikt water onder hoge druk om obstructies, zoals slib, vet, zand en andere afzettingen, weg te spoelen en de binnenkant van de rioolleidingen grondig te reinigen. De vacuüminstallatie zuigt het vrijgekomen afvalwater en vuil op, waardoor het van de locatie kan worden verwijderd.

Rioolcombi's worden vaak ingezet door gemeentelijke diensten, rioolbeheerbedrijven en aannemers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de reiniging van rioleringssystemen. Ze spelen een belangrijke rol bij het handhaven van de goede werking van het rioleringsnetwerk en het voorkomen van verstoppingen en andere problemen die kunnen leiden tot overstromingen of schade aan de infrastructuur.

ADJ Millietechniek levert rioolcombi's in groot en klein en biedt een 24-uurs dienstverlening op het gebied van verstoppingen of overstromingen.


Informatie nodig? Bel gerust onze meldkamer 085-2731850