Bacteriegroei door biodiesel tast ondergrondse opslagtanks aan

Duizenden ondergrondse opslagtanks voor diesel moeten de komende jaren mogelijk worden opgegraven en vervangen. Door bijmenging van biodiesel, sinds 2007 verplicht, groeien er meer bacteriën in de tanks. Die tasten de wanden aan.

Onderzoek heeft laten zien dat sommige tanks roestputten vertonen. Vorig jaar zijn er bij routinecontroles al opslagtanks aangetroffen die diesel in de grond lekken. In een tussentijds verslag wijt de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) de roestvorming in de dieseltanks aan twee maatregelen die genomen zijn om het milieu te ontzien.

Coating
De eerste is de bijmenging van diesel gemaakt uit plantaardig of dierlijk vet. In 2020 moet 10 procent van alle diesel in het wegvervoer uit zulke biobrandstof bestaan. Maar bacteriën gedijen beter op biodiesel, omdat het een natuurproduct is. Vanwege de andere chemische samenstelling trekt biodiesel ook meer water aan. Ook dat bevordert roestvorming. De tweede milieuvriendelijke maatregel die de bacteriegroei vergroot is het besluit zwavel te verbannen uit dieselproducten. Zwavel heeft een remmende invloed en die is nu weg. Het SIKB is een samenwerkingsverband van overheid en het bedrijfsleven dat kwaliteitsrichtlijnen opstelt voor bodem, water, archeologie en bodembescherming.

Roestvorming in opslagtanks voor diesel is niet ongewoon. Om die reden zijn de meeste ondergrondse tanks geheel of gedeeltelijk voorzien van een coating. Volgens het SIKB-rapport hebben bijna 2.500 van de ruim 5.600 dieseltanks bij pompstations geen beschermend laagje op hun stalen wand. Nog eens honderden dieseltanks zonder coating liggen bij fabrieken, ziekenhuizen, datacentra en boerderijen.

Bovengrondse lekkages
De onderzoekers waarschuwen dat er 'sterke aanwijzingen' zijn dat ook bovengrondse tanks lek kunnen raken door roestvorming. Dat zou betekenen dat er een risico op lekkages dreigt bij nog eens duizenden opslagtanks. Een en ander zou kunnen leiden tot een tweede 'actie tankslag'. Daarbij werden dertig jaar geleden ondergrondse, afgedankte huisbrandolietanks weggehaald of schoongemaakt en gevuld met zand of schuim. Dat gebeurde niet altijd overal even zorgvuldig, met bodemverontreiniging tot gevolg.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt de definitieve uitkomsten van het onderzoek te af te wachten. Er zijn pas vijf tanks geïnspecteerd van de dertig die nodig zijn om conclusies te trekken. In de vijf werden corrosieputten geconstateerd, maar geen lekkages.

Ik heb problemen met mijn tankinstallatie?
Mocht u als klant problemen ondervinden met uw tankinstallatie, kunnen wij deze voor u ledigen, reinigen en inspecteren. Informeer naar de mogelijkheden of vraag om advies.

Meer informatie, zie www.adj-tankreiniging.nl

 

Bron: Volkskrant
Door: Peter van Ammelrooy 26 februari 2018, 22:00