Verwijderen oude olietank voortuin

ADJ Milieutechniek voert dagelijkse ondergrondse tanksaneringen uit, waarbij oude olietanks worden opgegraven, opengemaakt en gereinigd en vervolgens naar een eindverwerking toe worden gebracht. In het verleden stookten veel particulieren huishoudens op oliegestookte CV installaties. De oude olietank vormt een bodembedreigende situatie daar de tank kan roesten door grondwater en corossievorming de tank kan gaan lekken. Op deze locatie hebben wij de tank in zijn geheel verwijderd.