12 kilometer diesel oliespoor op buslijn

Steeds vaker wordt ADJ Milieutechniek ingezet door gemeenten om binnen een zo kort mogelijke tijd een oliespoor op te ruimen. Dit keer had een buslijn in Amersfoort tijdens zijn rit een flink oliespoor achtergelaten. Er lag een spoor van 12 kilometer dieseloliespoor in en rond het centrum. Diverse straten moesten worden afgesloten in verband met het gladde wegdek en voorkomen van verdere vervuiling van uitrijsporen door het verkeer. De lokale brandweer kon het oliespoor alleen handmatig reinigen wat veel te veel tijd in beslag nam.

ADJ Milieutechniek werd ingeschakeld om het oliespoor op te ruimen, omdat zij over het juiste reinigingsmateriaal beschikken. Zo was het oliespoor van 12 kilometer binnen 3 uur opgeruimd en was de bus route weer vrij voor het busverkeer. Voor de afzetting van de bus route heeft ADJ Milieutechniek verkeersmaatregelen getroffen doormiddel van 1e-lijns assistentievoertuigen en voorwaarschuwingssignalering met juiste bebording. Door middel van tekstwagens werd het verkeer geïnformeerd over de verkeerssituatie en de reden van belemmering. Om het oliespoor zo snel mogelijk te verwijderen en de bus route weer schoonvrij op te leveren was besloten om de AWS 300 heetwater wegdekreinigingscombinatie in te zetten. Door de combinatie van heetwater, gebruik van HCS reinigingsontvetter en vervolgens neutralisatie met koudwater kon het oliespoor in één gang worden schoongemaakt. Een VLG vacuümwagen was noodzakelijk om de wegdekreiniger continu leeg te maken en de afvalstoffen op erkende wijze af te voeren.

No images were found.