Opruimen brandschade busstalling

 

Door een grote uitslaande brand in een busstalling zijn meerdere "harmonica" bussen in brand opgegaan. ADJ Milieutechniek is ingeschakeld om de milieuschade op te ruimen.

ADJ Milieutechniek is bekend op het gebied van brandschade reiniging. Door het in beheer hebben van eigen materieel, kunnen wij adequaat, flexibel en uitermate snel handelen. In een kort tijdsbestek staan wij gereed met het juiste reinigingsequipement en kennis omtrent bodem- en riolering. Nadat de berger gereed is, ruimen wij de brandschade op en ondersteunen wij de klant met allerhande vraagstukken over de te volgen stappen.

Door de brand komen allerhande afvalstoffen vrij op beton- en stelconbeplating, te denken valt aan roetschade maar ook diesel en uitgehard plastic wat zich op de bodem als een vaste substantie laat hechten.  Maar ook bluswater verontreiniging in kolken en goten. Het reinigen van de beton- en stelconvloeren en oppervlakte water behandeling van o.a. alle slootgangen is een specialisme binnen ons vakgebied.

Om dit te kunnen reinigen zetten wij speciale veegmachines in en wordt de gehele locatie gereinigd met behulp van de AWS 300 heetwater wegdekreiniger. De bedrijfsriolering wordt gelijktijdig gereinigd m.b.v. onze ADR drukvacuum rioolcombi en AWS 500 heetwater rioolunits.

Op nazorg verzorgt onze afdeling bodem diverse diensten, zoals het uitvoeren van een vooronderzoek op eventuele bodemverontreiniging en uiteindelijke opstellen gecombineerd uitvoerings/saneringsplan om de vervolg bodemschade ongewoon voorval aan te kunnen pakken. Het overleg met bevoegde gezagen is ons dan ook niet vreemd.

Veel gemeenten, overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de brandweer en verzekeraars in ons werkgebied weten ons te vinden en maken gebruik van onze kunde van de te nemen maatregelen tijdens dergelijke milieucalamiteiten.

Heeft u een milieuschade door brand en wilt u meer informatie?

Neem contact op met ons #REDteam via:
www.milieuongevallen.nl
info@milieuongevallen.nl
ADJ Milieutechniek 24-uurs alarmnummer: +31 85-273 1850
ADJ Milieutechniek planning & afvalstoffeninzameling +31 183 50 59 64