Oliesporen verwijderen bij nieuwe brandstoffen

Na een ongeluk of een lekkage kan er olie vrijkomen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Een oliespoor moet dan ook zo snel en efficiënt mogelijk verwijderd worden. ADJ Milieutechniek is de 24-uurs oliespoor verwijderaar van Nederland, onze professionals zijn 24/7 bereikbaar en gespecialiseerd equipment staat per direct inzetbaar. Wij weten als geen ander hoe te handelen bij het verwijderen van een oliespoor. Daarnaast beschikken onze medewerkers over de juiste verkeersopleidingen, middelen en gereedschappen. Voorkom gevaarlijke situaties en laat oliesporen zo snel mogelijk vakkundig verwijderen!

Nieuwe brandstoffen vraagt om nieuwe reinigingsmethoden
ADJ Milieutechniek werkt continue aan haar 24-7 milieudienstverlening en daarbij behorende reinigingstechnieken. Nieuwe brandstoffen als biodiesel vragen natuurlijk om nieuwe reinigingsmethodes. Van belang is wat er precies heeft gelekt, hoe lang en hoe breed betreft het oliespoor, is er ook olieverontreiniging naar het riool of slootgangen gestroomd?

Introductie van een nieuwe brandstof betekent vaak ook een efficiënter reinigingsprocedé, want als zich een calamiteit voor doet, moet het wel schoon opgeleverd worden, in ieder geval naar de oorspronkelijke situatie. ADJ Milieutechniek beschikt over heet- en koudwater wegdekreinigingsmachines, ingerichte calamiteitentrailers met hogedruk en afzuiging, absorptie en reinigingsmiddelen om olievlekken van het wegdek te verwijderen. Vrijkomende gevaarlijke stoffen voeren wij veilig af met onze gekeurde machines.

24/7 bereikbaar, snel en veilig
Elke reinigingstechniek kunnen wij vanzelfsprekend op locatie toepassen. Of het nu mobiel reinigen is van kilometers lange oliesporen of olievlekken in een parkeergarage. ADJ Milieutechniek begrijpt dat er haast geboden is, uw bedrijfsvoering, het verkeer en werkprocessen moeten zo weinig mogelijk hinder ondervinden, uw probleem wordt ons probleem en wij lossen veilig en snel op!