Milieuschade tijdens het transport? 

Speciaal voor bedrijven die gevaarlijke en niet gevaarlijke goederen vervoeren, opslaan of overslaan in opdracht van anderen beschikt ADJ Milieutechniek over een 24-uurs interventie overeenkomst voor haar klanten. Deze overeenkomst verzekert u bij een (milieu)schade die ontstaat tijdens transport, opslag of overslaan, dat u snel en vakkundig geholpen wordt! 

De volgende informatie is nodig bij het melden van schade:

  • Op welk transport of welk adres is de schade ontstaan?
  • Wat is de oorzaak van de schade?
  • Wat is er beschadigd?
  • Is er een schatting van de omvang van de schade bekend?
  • Bent u schriftelijk aansprakelijk gesteld door uw opdrachtgever, dan verzoeken wij u om de correspondentie in te sturen.
  • Maak foto’s van de schade en stuur deze, digitaal, mee.

Wenst u liever digitaal een melding te willen doen? Dat kan via www.meldingincident.nl