Olie op het wegdek, uw erf, parkeerplaats of bedrijfsterrein

Ligt er olie op het wegdek, uw erf, parkeerplaats of bedrijfsterrein? Hoe sneller u ADJ inschakelt, hoe beter wij het schoon kunnen maken. Door het gebruik van speciale reinigingsmiddelen kan de olie uit het wegdek worden opgelost en de zichtbare olievlekken proberen te verwijderen. Daarna spoelen wij de plek na met een heetwater hogedrukreiniger of wegdekreiniger.

Ons doel: zo snel, grondig efficiënt te werk gaan en ervoor zorgen dat het omliggende verkeer en uw bedrijfsproces zo min mogelijk verstoord worden.

Olie op het wegdek: onze strategie

Afhankelijk van de ondergrond en het type olie dat op het wegdek, erf, parkeersplaats of bedrijfsterrein ligt, bepalen wij met welke reinigingsmiddelen de olie het beste verwijderd kan en mag worden.

Olie uit voertuigen vraagt om een andere aanpak dan olie uit een vrachtwagen of kraan (hydrauliekolie). Ook de ondergronden zijn belang, ligt de olie bijvoorbeeld op pas vernieuwd tegel- en straatwerk of asfalt? Of is de olie terecht gekomen op een kunststof gevel? Voor elke ondergrond bieden wij verschillende reinigingsontvetters

Voor alle middelen die gebruikt worden bij olieverontreinigingen geldt:

  • Verwijderen effectief oliën uit asfalt en beton
  • Laten geen vlekken na (mits op tijd behandeld!)
  • Geen aantasting van de ondergrond
  • Goed met water oplosbaar
  • Milieuvriendelijk volgens geldende Abm richtlijnen

Olie op het wegdek: de kosten

De oorsprong van ons bedrijf ligt in eerste noodhulp en nazorg bij calamiteiten. Onze organisatie is 24/7 bereikbaar en door ons werk voor verzekeraars gewend om altijd volledig inzicht te geven in de kosten die gemaakt worden. Spoelwaterstromen worden zelfstandig ingezameld en verwerkt in onze waterzuiveringsinstallatie en ook in geval van eventuele bodemverontreiniging kunnen wij voor u gericht advies en uitvoering geven.